Login to your account

BẠN NÊN BIẾT

IP Của Bạn Là: 54.211.7.174
Tất cả các địa chỉ IP được lưu trữ trong các máy chủ ! Nếu bạn vi phạm các điều khoản IP bị chặn vĩnh viễn ! Cảm ơn bạn !

THÔNG BÁO TỪ BQT

Muốn sử dụng được Auto Like tại : KHOC.CO
+ Bạn phải để trên 18 tuổi Cài đặt Ngày tháng năm > 1995
+ Bật chức năng người theo dõi : chế độ tất cả mọi người
+ Bạn phải để trạng thái : Status - Ảnh của bạn ở chế độ CÔNG KHAI.

Đã Có 59 Bạn Tham Gia Tại Khoc Service

BẢN GIÁ VIP ỦNG HỘ DỊCH VỤ

Gói Sản Phẩm Số Lượng Token Số lần Likes Phí Duy Trì Tháng
Free Member 100 Likes 2 Lần/Ngày Miễn Phí
Copper Member Unlimited 5 Lần/Ngày 100.000đ
Silver Member Unlimited 10 Lần/Ngày 200.000đ
Gold Member Unlimited 30 Lần/Ngày 500.000đ